Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
255/SDL-QLDL UBND tỉnh Công văn điều hành Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tại khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử 01/06/2020
03/NQ-HĐND UBND huyện Nghị quyết V/v dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2021 thuộc nguồn vốn Ngân sách tỉnh 29/05/2020
993/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh KIên Giang 22/04/2020
16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
440/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
958/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc giao biên chế công chức hành chính ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2020 27/02/2020
178QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm huyện 06/02/2020