Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
255/SDL-QLDL UBND tỉnh Công văn điều hành Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tại khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử 01/06/2020
993/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh KIên Giang 22/04/2020
440/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
1171/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành V/v phối hợp trong công tác quản lý tàu ca hoạt động khai thác thủy sản trên biển 10/09/2019
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn điều hành Về việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường; Y tế Ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018