Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
958/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc giao biên chế công chức hành chính ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2020 27/02/2020
77/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Giao biên chế công chức hành chính ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2019 11/01/2019