TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
135/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị quyết Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 04/10/2018
127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018