TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về công tác văn thư 05/03/2020
27/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 13/03/2019
09/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
136/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên và môi trường Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 05/10/2018
127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018
123/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018
122/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ văn hóa” 17/09/2018