TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
120/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế hoạch và đầu tư Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 13/09/2018
123/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018
108/2018/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 23/08/2018
110/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 29/08/2018
116/2018/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 07/09/2018
122/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ văn hóa” 17/09/2018
127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018