TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/2014/TT-BTTTT Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2014
75/2000/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Nghị định Số : 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ Về công chứng, chứng thực 08/12/2000
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ 27/11/2017
104/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 14/09/2017
123/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên và môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 14/11/2017
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018