TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
519QĐ-UBND Chính phủ Báo cáo Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về việc kiên toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Kiên Lương 03/04/2023
111/UBND-TP UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT- BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp 16/02/2023
250QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 09/02/2023
4330QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2022 21/12/2022
172/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Kiên Lương thực hiện chương trình Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025 07/12/2022
2423/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 21/09/2022
2423/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 21/09/2022