TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2423/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 21/09/2022
2423/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 21/09/2022
09NQ-HĐND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XII 15/07/2022
03/NQ-HĐND UBND huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) 15/07/2022
431/UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 02 năm 2022 và các năm tiếp theo 08/07/2022
147/TB-UBND UBND huyện Thông báo Nội vụ Về việc dời thời gian chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2022 (Bùi Thị Thu Nga và Phan Thị Hiền) 04/07/2022
146TB-UBND UBND huyện Thông báo Nội vụ Về việc dời thời gian chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2022 (Nguyễn Văn Ly và Lương Văn Minh) 04/07/2022