Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 17

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2745/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 09/09/2020
255/SDL-QLDL UBND tỉnh Công văn điều hành Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tại khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử 01/06/2020
03/NQ-HĐND UBND huyện Nghị quyết Tài chính V/v dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2021 thuộc nguồn vốn Ngân sách tỉnh 29/05/2020
993/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh KIên Giang 22/04/2020
440/UBND-VHXH UBND tỉnh Công văn điều hành Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
178QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm huyện 06/02/2020