TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
48/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn năm 2024 14/03/2024
3271/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của huyện Kiên Lương hết hiệu lực năm 2023 25/12/2023
519QĐ-UBND Chính phủ Báo cáo Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về việc kiên toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Kiên Lương 03/04/2023
76-97/TB-UBND Chính phủ Thông báo Tài nguyên và môi trường Thông báo thu hồi đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2 tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 06/03/2023
111/UBND-TP UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT- BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp 16/02/2023
250QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 09/02/2023
4330QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2022 21/12/2022