TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
267/UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ V/v triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 16/05/2022
47/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Lương 29/03/2022
37/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kiên Lương giai đoạn 2021-2025 16/03/2022
33/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 09/03/2022
96/UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ V/v thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 24/02/2022
181/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Công tác cải cách hành chính năm 2022 28/12/2021
37NQ-HĐND UBND huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) 05/10/2021