TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
111/UBND-TP UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT- BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp 16/02/2023
250QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 09/02/2023
172/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Kiên Lương thực hiện chương trình Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025 07/12/2022
2423/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 21/09/2022
2423/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 21/09/2022
09NQ-HĐND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XII 15/07/2022
03/NQ-HĐND UBND huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) 15/07/2022