TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
37NQ-HĐND UBND huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) 05/10/2021
890 UBND-NV UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 và các năm tiếp theo 28/09/2021
4180/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Giao biên chế công chức hành chính ở các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2021 31/08/2021
110/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp Số hóa, chuyển hóa, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Kiên Lương. 16/07/2021
191TB-UBND UBND huyện Thông báo Các lĩnh vực khác Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND huyện Kiên Lương 15/07/2021
61/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính Phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Kiên Lương 20/04/2021
63/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 19/01/2021