Đảng bộ xã Dương Hòa (Kiên Lương): Phát huy tiềm năng, lợi thế nuôi trồng thủy sản ven biển
(15:07 | 25/05/2020)

Phát huy tiềm năng, lợi thế là xã ven biển, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, từng bước chuyển đổi các mô hình nuôi trồng có hiệu quả gắn với bảo vệ nguồn lợi sẳn có trên địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

 Toàn xã Dương Hòa có diện tích tự nhiên là trên 4 ngàn 168 ha, có bờ biển dài khoản 13 km, với diện tích mặt nước biển là 650 ha. Phát huy những lợi thế này, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ xã Dương Hòa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản ven biển trên địa bàn.

 Theo đó, xã Dương Hòa đã kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, hiện xã có diện tích nuôi trồng thủy sản là 1 ngàn 700 ha, gồm 1 ngàn 200 ha nuôi tôm quảng canh và 500 ha nuôi tôm công nghiệp. Các hệ thống kênh mương được quan tâm đầu tư thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã nạo vét được 8/8 tuyến kênh tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản các loại hình như: nuôi cá, cua mang lại lợi nhuận và giá trị kinh tế cao, nhất là năng suất bình quân nuôi tôm công nghiệp đạt 09 tấn/ha, ước thực hiện sản lượng nuôi trồng đạt 4 ngàn 748 tấn.

 Ngoài ra, trên địa bàn hiện có 2 công ty nuôi trồng thủy sản, 1 công ty chế biến, 1 công ty sản xuất tôm giống cùng 3 doanh nghiệp thu mua hải sản, các doanh nghiệp này hàng năm giải quyết cho hơn 500 lao động có việc làm thường xuyên. Cùng với nuôi trồng, xã Dương Hòa còn khuyến khích nhân dân chuyển đổi công cụ khai thác không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho hiệu quả thấp sang hình thức khác phù hợp, hiệu quả cao hơn, nên hàng năm sản lượng khai thác đều đạt theo nghị quyết đề ra.

 

Nuôi tôm quản canh là một trong những mô hình nuôi trồng đang phát triển tại xã Dương Hòa (Kiên Lương)

 

 Để phát huy có hiệu quả tình hình nuôi trồng thủy sản và quy hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản ven biển trên địa bàn xã, ngoài việc tiếp tục phát huy lợi thế về tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn xã Dương Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, từng bước chuyển đổi các mô hình nuôi trồng có hiệu quả gắn với bảo vệ nguồn lợi sẳn có trên địa bàn. Ngoài ra, đối với những khu vực đất sản xuất lúa kém hiệu quả và thường xuyên bị ngập úng. Phối hợp với các ngành chức năng và các ấp tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức từng bước chuyển đổi các mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và hiệu quả kinh tế như nuôi các loại cá nước ngọt xen canh rau màu, nuôi ếch. Quan tâm thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng phòng hộ như tôm, cua, ghẹ xanh … gắn với bảo vệ rừng phòng hộ ven biển. Đối với bãi bồi ven biển Tà Săng phối hợp với các ngành chuyên môn tạo điều kiện cho Nhân dân thuê mặt nước để nuôi nhuyễn thể hai mãnh vỏ từng bước cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Đối với vùng biển ven bờ xem xét điều chỉnh quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp với thực tế và điều kiện tư nhiên như nuôi vẹm xanh, nuôi cá lồng bè khu vực Mũi Dừa, Hòn Heo. Tiến tới việc thành lập các mô hình kinh tế hợp tác trong nuôi trồng thủy sản ven biển.

 Song song đó, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản cần chú ý đến công tác bảo vệ môi trường ở các tuyến kênh và ven biển, hạn chế thấp nhất về sự cố ô nhiểm môi trường nước như đã xảy ra trong những năm qua. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình và các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và có kế hoạch kiểm tra thường xuyên không để xảy ra vi phạm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn./.

Văn Phụng