Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kiên Lương hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại
(09:43 | 01/11/2019)

    Thực hiện lời dạy của Bác “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục nhân dân”, trong thời gian qua với sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ Văn phòng UBND huyện, cán bộ, nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN và TKQ) UBND huyện Kiên Lương đã tích cực làm theo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả đem lại sự hài lòng của người dân.
    Ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và chuyển hồ sơ giải quyết đến các cơ quan có liên quan và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Bộ phận TN và TKQ UBND huyện Kiên Lương còn thực hiện tốt việc công bố, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận một cửa của các cơ quan hành chính nhà nước.
    Đồng chí Mai Thị Thanh Tâm, cán bộ Bộ phận TN và TKQ UBND huyện Kiên Lương cho biết, bộ phận còn kịp thời tham mưu loại bỏ các thủ tục đã hết hiệu lực thi hành, tích cực nghiên cứu, thay đổi phương pháp làm việc sao cho hiệu quả để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và công dân trong giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực. “Cụ thể, ở lĩnh vực đất đai ở khâu làm thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất từ 10 ngày làm việc giảm còn 06 ngày làm việc; lĩnh vực hoạt động xây dựng, là thủ tục đăng ký cấp phép xây dựng từ 20 ngày làm việc giảm còn 15 ngày làm việc; lĩnh vực kế hoạch đầu tư, thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động hộ kinh doanh từ 05 ngày làm việc giảm còn 03 ngày làm việc; lĩnh vực hộ tịch, đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài từ 5 ngày làm việc giảm còn 03 ngày làm việc, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày làm việc giảm còn 12 ngày làm việc…giảm thời gian giải quyết từ 20% đến 40% so với quy định”, đồng chí Mai Thị Thanh Tâm cho biết thêm.

 

21tiepnhan va tra ket qua.JPG


Những kết quả đạt được của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Kiên Lương
trong thời gian qua đã góp phần tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.
Trong ảnh, cán bộ Bộ phận TN và TKQ UBND huyện Kiên Lương tiếp người dân đến thực hiện các TTHC

 


    Phần lớn bộ phận “một cửa” được bố trí riêng và ở vị trí thuận tiện nhất cho người dân, tổ chức đến giao dịch. Đến nay hệ thống phần mềm một cửa điện tử được cài đặt và vận hành với 43 lĩnh vực với 324 thủ tục hành chính và được công khai đầy đủ, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận một cửa các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2569 ngày 24 tháng 11 năm 2014 về việc tự công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
    Nhờ thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định liên quan nên việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân cũng như các tổ chức đến liên hệ làm việc tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Kiên Lương hàng năm đều đạt tỷ lệ cao. Kết quả việc thực hiện giải quyết TTHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tổng số hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận là 10.318 hồ sơ của tất cả các lĩnh vực, đã giải quyết 10.149 hồ sơ đạt tỷ lệ 98%, trong đó hồ sơ quá hạn 337 hồ sơ đạt tỷ lệ 3%, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai; 169 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Đến nay, chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra với chất lượng, hiệu quả khá tích cực.
    Ông Huỳnh Văn Lực, người dân đến liên hệ làm việc tại Bộ phận TN và TKQ UBND huyện Kiên Lương cho biết, từ Đồng Tháp ông đến Bộ phận TN và TKQ UBND huyện Kiên Lương làm thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đến đây ông được sự hướng dẫn, giải thích chu đáo, tận tình của cán bộ, viên chức làm việc tại đây. “Tuy là lần đầu tiên đến liên hệ làm việc nhưng tôi nhận thấy các cán bộ tại đây rất nhiệt tình, niềm nở và hướng dẫn chi tiết cho tôi, tôi rất hài lòng”, ông Huỳnh Văn Lực nói.
    Đồng chí Mai Thị Thanh Tâm, cán bộ Bộ phận TN và TKQ UBND huyện Kiên Lương thông tin, nhằm tiếp tục tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện sẽ triển khai CCHC theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. “Đồng thời, tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những cán bộ, công chức công tác tại bộ phận một cửa cấp huyện và xã theo phương châm “Kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả” trong việc phục vụ nhân dân”, đồng chí Mai Thị Thanh Tâm cho biết thêm.
    Với những kết quả đạt được của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Kiên Lương trong thời gian qua đã góp phần tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chặt chẽ, chính xác, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn./.

Văn Phụng