Sơ kết công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội quý I năm 2019
(09:36 | 18/04/2019)

    Chiều ngày 16/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội quý I năm 2019. Dự hội nghị có: Đ/c Lâm Văn Giàu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đ/c cộng tác viên dự luận xã hội của huyện.
    Đại biểu dự hội nghị nghe báo cáo công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Cụ thể: Trong quý I, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác nghiên cứu, phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn huyện, báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Cùng với việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua phản ánh của các xã, thị, ngành và đội ngũ cộng tác viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành theo dõi hằng ngày thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về địa phương để nắm bắt kịp thời những vấn đề của địa phương mà dư luận xã hội quan tâm, từ đó tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội lành mạnh; đồng thời, tập hợp thông tin, tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các ngành chức năng xác minh thông tin, giải quyết những vấn đề bất cập của địa phương. Chất lượng, hiệu quả thông tin do các cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cung cấp ngày càng được nâng lên; một số báo cáo của cộng tác viên đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời những bức xúc của người dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời, xử lý hiệu quả mọi tình huống. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp nâng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

 

IMG_1555485654186_1555506487847.jpg


Đ/c Hồ Văn Lực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trình bày báo cáo

 


    Trong quý II, Ban Tuyên giáo tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Yêu cầu cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện nâng cao trách nhiệm trong việc nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn mình phụ trách. Mỗi cộng tác viên cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, tâm huyết với công tác DLXH, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực thực tiễn, nhất là phương pháp quan sát, nghe ngóng, thu thập, phân tích, dự báo. Chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân xảy ra tại lĩnh vực, ngành, địa bàn mình phụ trách; đồng thời, báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định.

Ngọc Tuấn