Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Kiên Lương

Phong trào thi đua quyết thắng cổ vũ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình

(15:29 | 19/12/2017)

    5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng thúc đẩy từng đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình. Toàn trung đoàn tỏ rõ sự kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

    Giai đoạn 2012-2017, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 893 quán triệt, triển khai cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Đảng ủy Ban chỉ huy trung đoàn ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị. Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 893 cho biết: “Trung đoàn xác định khâu đột phá là xây dựng tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng. Gắn phong trào thi đua quyết thắng với nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 893 quan tâm biểu dương, khen thưởng các điển hình; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ về các điển hình tiên tiến để cổ vũ các điển hình và nhân rộng những tấm gương đẹp, cách làm hay trong đơn vị. Từ đó, giai đoạn 2012-2017, toàn trung đoàn xây dựng được 18 điển hình cá nhân, 6 điển hình tập thể. “Phong trào thi đua quyết thắng của trung đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, cổ vũ CBCS xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định.

    Gắn phong trào thi đua quyết thắng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị giúp Trung đoàn Bộ binh 893 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng và sức cơ động của đơn vị nâng lên rõ rệt. Chất lượng huấn luyện của đơn vị được nâng lên, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm đơn vị huấn luyện, qua kiểm tra có 78 - 80% quân số đạt khá, giỏi; hoàn thành tốt các diễn tập theo kế hoạch hàng năm. Đại úy Vũ Đình Hưng - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 Trung đoàn Bộ binh 893 cho biết: “Đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ; chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ. Tổ chức huấn luyện bám sát phương châm, quan điểm nguyên tắc, các mối kết hợp và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong huấn luyện, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của cán bộ chiến sỹ, tạo không khí thi đua học tập, huấn luyện sôi nổi trong đơn vị”.

 

 

1. Trung doan BB 893.JPG

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 893 cơ động ra thao trường huấn luyện

 

    Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Trung đoàn Bộ binh 893 có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Việc vi phạm kỷ luật thông thường của bộ đội giảm. Đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không có vi phạm pháp luật. Nổi bật, từ năm 2015 đến nay, dù là đơn vị đông quân nhưng đơn vị không để xảy ra tai nạn giao thông. Trung sĩ Phạm Hoàng Khôi - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 20, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 207, chia sẻ: “Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, tôi luôn chấp hành tốt các chế độ, quy định của đơn vị và quản lý chiến sĩ của tiểu đội mình chấp hành tốt quy định đơn vị, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

    Trung đoàn Bộ binh 893 còn quan tâm xây dựng lực lượng bài bản. Các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn đảm bảo quân số trên 95%, đảm bảo cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. Trung đoàn phối hợp chặt chẽ các địa phương giao nguồn, tiến hành tổ chức sắp xếp, huấn luyện lực lượng dự bị động viên chặt chẽ. Theo trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 893 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện các biện pháp nâng cao, phong trào thi đua quyết thắng coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn phong trào thi đua quyết thắng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” để tiếp tục cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng trung đoàn ngày càng có nhiều thành tích đáp ứng như cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới”, trung tá Nguyễn Ngọc Sơn nói./.

 

Thu Oanh - Huỳnh An