Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Kiên Lương

Phong trào thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang huyện Kiên Lương vững mạnh

(15:22 | 19/12/2017)

    Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện Kiên Lương. Qua đó, đã thực sự khơi dậy lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi quân nhân; tạo sức bật mới để các cơ quan, đơn vị vượt qua khó khăn, phát huy nội lực vươn lên xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

3.PHONG TRAO THI DUA LLVT.jpg

Chiến sĩ Dân quân tự vệ đang luyện tập máy thông tin liên lạc

 

    Những năm qua, với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp khác nhau và phù hợp từng đối tượng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương không ngừng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, từng bước làm chuyển biến cơ bản về nhiều mặt. Công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyện luôn được đổi mới cả nội dung, phương pháp và hình thức, đảm bảo về chương trình, thời gian, chất lượng ngày càng được nâng lên. Kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị cho các đối tượng hàng năm 100% đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt từ 75% trở lên. Kết hợp giáo dục cơ bản với công tác tuyên truyền về truyền thống của quê hương, đất nước, truyền thống quân đội; về những sự kiện chính trị trên thế giới, khu vực, trong nước, địa phương; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, những tác động tiêu cực của xã hội. Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương cho biết thêm: “Trong thời gian qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương đã tập trung nổ lực thực hiện khá tốt, công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang thể hiện trên các mặt. Nhất là công tác nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tinh thần đoàn kết được nâng lên thái độ trách nhiệm, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tiến bộ”.

 

2.PHONG TRAO THI DUA LLVT.jpg

Cán bộ quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương, khám sức khỏe tuyển gọi thanh niên nhập ngũ

 

    Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng lên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt tự phê bình, phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nâng lên về năng lực và tác phong công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. “Với sự nổ lực, cố gắng vượt bậc của bản thân đã không ngừng phát huy tốt vai trò, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, bản thân luôn ra sức rèn luyện, học tập, tìm tòi nghiên cứu không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị và năng lực công tác”, đại úy Phạm Văn Luân - Trợ lý Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương chia sẽ thêm.

    Xác định nhiệm vụ sẳn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của LLVT. Vì vậy, phong trào thi đua đã tập trung nâng cao tinh thần tự giác, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẳn sàng chiến đấu. Trong 5 năm đã tuyển chọn và bàn giao 359 công dân nhập ngũ, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu mỗi năm đều có đảng viên nhập ngũ. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục cho 56 học sinh đăng ký dự thi vào các Học viện, Trường sỹ quan Quân đội. Trên tinh thần giáo dục, định hướng nhận thức tư tưởng chính trị vững vàng, nhiều chiến sĩ trẻ nhập ngũ tại đơn vị luôn nêu cao tinh thần tự giác thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng. Binh nhất Chiêm Minh Đạt - Chiến sĩ thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương thông tin thêm: “Trong thời gian qua, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Thì bản thân tôi ý thức việc xây dựng cơ quan, đơn vị là trách nhiệm của chung. Trong đó có cả bản thân mình nên tôi gương mẫu chấp hành quy định Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội phát huy tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công việc tôi luôn chủ động, bản thân tôi luôn giữ cho mình quan điểm bản lĩnh, chính trị vững vàng”.

    Gắn với nhiệm vụ chung của địa phương trong 5 năm qua là thực hiện tốt phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã quyên góp với số tiền trên 20 triệu đồng và hơn 840 ngày công sửa chữa đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Dương Hòa, Bình An. Từ phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

 

Diệu Hiền - Huỳnh An