Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Văn học- Nghệ thuật huyện Kiên Lương qua nữa nhiệm kỳ hoạt động

(09:56 | 13/01/2020)

    Qua hơn 2 năm rưỡi thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021, đội ngũ văn nghệ sỹ tại huyện Kiên Lương tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội và sáng tạo văn học, nghệ thuật (VHNT), khẳng định vai trò to lớn của VHNT trong phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ có hiệu quả các sự kiện chính trị của huyện, góp phần định hướng tư tưởng thẩm mỹ của nhân dân địa phương.
    Trong những năm qua, Hội VHNT huyện Kiên Lương thực hiện tốt công tác định hướng về tư tưởng, chính trị hoạt động VHNT cho các phân hội và hội viên. Hoạt động và các tác phẩm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội viên đã có những tác phẩm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 32 ngày 9/4/2018 của Hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Hội phối hợp đã tổ chức thành công Đêm thơ Nguyên tiêu 2018 nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI, tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020; sáng tác tuyên truyền, cổ động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

 

HOI VHNT.JPG

Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật huyện Kiên Lương trong chuyến sáng tác tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Mo So

 


    Trong quá trình hoạt động VHNT, đội ngũ văn nghệ sỹ trên địa bàn huyện Kiên Lương luôn đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo đóng góp nhiều thành tích trên các lĩnh vực: Văn, thơ, nhiếp ảnh, hội hoạ và âm nhạc... Đội ngũ văn nghệ sĩ của huyện đã ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, có mặt trên mọi mặt trận, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bằng sự mẫn cảm với thời cuộc, với thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của quê hương và đất nước, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, đội ngũ trí thức và nghệ sỹ huyện luôn nâng cao nhận thức xã hội và phát huy tài năng VHNT của mình, lao động sáng tạo VHNT và cống hiến những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Trung bình mỗi năm, Hội VHNT huyện Kiên Lương đều tổ chức và phối hợp tổ chức từ 1 đến 2 trại sáng tác; 2 đến 3 chuyến đi thực tế sáng tác cho hội viên.
    Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, hàng năm Hội VHNT huyện đều đặn xuất bản 2 tập san VHNT huyện Kiên Lương, riêng trong năm 2018 Hội xuất bản tập san đặc biệt nhân kỷ niệm 20 năm điều chỉnh địa giới hành chính huyện 1998 - 2018 với 41 tác phẩm bài viết chính luận, 60 tác phẩm thơ và 12 tác phẩm phổ nhạc được đăng tải. Một số tác giả, tác phẩm của hội viên hội còn đoạt giải cao trong các cuộc thi và trại sáng tác của tỉnh, khu vực, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tác đã đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Đặc biệt, nhiều nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, ca sỹ đã thành danh và được công chúng mến mộ như: Trần Ngọc Hòa, Trọng Huy, Độ Hữu Tích ...Từ đó, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh của huyện trong những năm qua.
    Phát huy những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội VHNT huyện Kiên Lương tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chú trọng chăm lo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên; làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Nghị quyết 23 Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới…

Hoàng My