Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

(09:35 | 21/10/2019)

    Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới tại huyện Kiên Lương đã đạt được những chuyển biến đáng kể, phụ nữ trên địa bàn huyện ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của mình, tiếp tục phát huy được tiềm năng, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà.
    Những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của huyện Kiên Lương trong những năm qua đã tác động trực tiếp, toàn diện đến đời sống vật chất, tinh thần, vị thế của phụ nữ. Phụ nữ được tạo cơ hội tốt hơn về giáo dục, nâng cao trình độ năng lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống, xây dựng gia đình no ấm. Lực lượng lao động nữ nâng lên về tay nghề, cán bộ nữ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ nữ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện trưởng thành, luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ nữ và chất lượng hoạt động ngày càng chuyển biến nâng lên cả về số lượng và chất lượng.
    Đặc biệt đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong huyện ngày càng tăng chiếm 28%, tăng 7% so với nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 cấp huyện và xã, thị trấn tại huyện Kiên Lương có 49/178 đồng chí, trước đó nhiệm kỳ 2010-2015 là 38/176, chiếm 21%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 27% với 11/41 đồng chí, tăng 8,8% so nhiệm kỳ trước; nhiệm kỳ 2010-2015 8/44 đồng chí, chiếm 18,2% và cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 30,6% với 37/121 đồng chí, giảm 13,4% so nhiệm kỳ trước; nhiệm kỳ 2010-2015 là 59/134 đồng chí, chiếm 44%. Ngoài ra, huyện có 1 cán bộ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chiếm 50%; có 83/246 nữ tham gia đại biểu hội đồng nhân dân 02 cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chiếm 34%.

 

PN VIET NAM 20-10.JPG

Đồng chí Tăng Thu Hằng (hàng dưới, thứ 7 từ phải qua) - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,
đồng chí Trần Hồng Hải (hàng dưới, thứ 8 từ phải qua), Phó Bí thư Huyện ủy
và đồng chí Đặng Minh Thành (hàng dưới, thứ 3 từ trái qua) - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Kiên Lương
chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ trên địa bàn huyện Kiên Lương
tại buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 do huyện Kiên Lương tổ chức vào ngày 18/10/ 2019

 


    Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được thời gian qua trong công tác cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Lương không ngừng được trưởng thành và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị 02 cấp. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương đã đưa đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị các cấp được 843 lượt đồng chí, tăng 579 lượt đồng chí so với đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện khóa XI, trong đó trình độ trên đại học 05 đồng chí, đại học 63 đồng chí; lý luận chính trị cao cấp 32 đồng chí, trung cấp 295 đồng chí. Công tác tạo nguồn quy hoạch và quy hoạch cán bộ nữ được thực hiện công khai, dân chủ đúng quy trình theo quy định, đã đưa vào quy hoạch ban chấp hành đảng bộ 02 cấp được 123/379 đồng chí, chiếm 32,45%, bố trí, sắp xếp và điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 nhiệm kỳ qua được 31 đồng chí.
    Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, và Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhận thức của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét, các hoạt động có liên quan đến phụ nữ được quan tâm, trình độ, nhận thức mọi mặt của cán bộ nữ được nâng lên, công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp có nhiều tiến bộ. Các kiến nghị, đề xuất về tâm tư nguyện vọng, lợi ích chính đáng của hội viên và quần chúng nhân dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, trong đó có hội phụ nữ đã từng bước nhận thức được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp quần chúng vào tổ chức. Nhiều mô hình hội hoạt động hiệu quả được nhân rộng, góp phần tích cực trong phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.
Nhận thức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và trong xã hội về bình đẳng giới được nâng lên, phụ nữ được quan tâm, được tôn trọng, địa vị của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được ghi nhận, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ được cải thiện đáng kể, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn tham gia công tác xã hội, từ thiện, tham gia lao động học tập và làm việc ở các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, các nhà máy, xí nghiệp, trong đó có nhiều phụ nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện và xã, thị trấn và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các xí nghiệp, nhà máy.
    Đạt được kết quả trên là do cấp ủy các cấp luôn quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 11-NQ/TW và sự nâng lên nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác phụ nữ. Công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp quần chúng quần chúng có nhiều tiến bộ, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ được lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá tốt. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và sơ kết kịp thời việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và các văn bản có liên quan đến công tác phụ nữ. Từ đó đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.
    Từ thực trạng tình hình cán bộ nữ, nhất là số lượng cán bộ nữ tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đó là cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy viên các cấp đạt tỷ lệ không dưới 15%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này huyện Kiên Lương tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18-01-2013 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11 “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và các văn bản có liên quan đến phụ nữ, nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn - hội viên và quần chúng nhân dân nâng lên nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết. Các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể, ban vì sự tiến bộ phụ nữ tiếp tục phối hợp, triển khai sâu rộng các luật, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, cần quan tâm đến tính chất đặc thù của lao động nữ. Trong đó, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ nữ và giới nữ thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm đúng mức về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ nữ phù hợp với yêu cầu, lợi thế và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc bố trí cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 02 cấp trong huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu, số lượng và độ tuổi. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Hội LHPN, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng đáp ứng hơn so với yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi, phải thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ về mọi mặt./.

Văn Phụng