Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Ra mắt mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền (Kiên Lương)

(08:38 | 18/10/2019)

Ngày 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền. Đến dự có bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Điền, Ban Lãnh đạo ấp và các hộ gia đình trên địa bàn ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền cùng tham dự.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Điền đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, thực hiện mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền và đại diện 5 hộ gia đình trong khu dân cư ký bản cam kết thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với các nội dung chủ yếu như sau: Vận động nhân dân trong khu dân cư chấp hành tốt pháp luật các quy định khác về an ninh trật tự của địa phương, không có người vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, có từ 90% trở lên các hộ trong khu dân cư ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không có người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng...

 

IMG_4260.JPG


Ra mắt mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

 

 

Việc triển khai mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt nội dung tiêu chí số 19 về đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nâng cao vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư./.

Huỳnh An