Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương “Gắn lý luận với thực tiễn” trong công tác đào tạo cán bộ theo Di chúc của Bác

(10:23 | 14/10/2019)

    Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo lời dặn của Bác trong Di chúc những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương luôn chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, tập trung vào những đối tượng chính thuộc nhiệm vụ đào tạo được giao, theo phương châm “Gắn lý luận với thực tiễn”.
    Trong Di chúc của Bác, người dặn đảng phải quan tâm “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, và theo Bác đây là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Trong đó, công tác huấn luyện cán bộ được Hồ Chí Minh luôn xem là công việc gốc của Đảng, bởi theo Người “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”...Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhu cầu thực tế của địa phương, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương luôn chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm. Công tác chiêu sinh, khảo sát, quản lý hồ sơ, thủ tục của mỗi loại hình lớp học đều đảm bảo đúng quy định, vừa bám sát yêu cầu thực tế của đơn vị, để quản lý tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng.
    Ông Nguyễn Chí Thao, Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương, cho biết, trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hàng năm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương đều tổ chức từ 30 đến 35 lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 1.634/năm lượt cán bộ, công chức, viên chức và đoàn hội viên trong huyện, với các nội dung chủ yếu như: Công tác đảng, quản lý nhà nước, công tác đoàn thể, kiến thức về quốc phòng - an ninh, kỹ năng và điều hành, quản lý ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản...Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở các lớp đào tạo hệ Trung cấp Chính trị - Hành chính tại địa phương.

 

2 khai giang lop tap huan ct Dang.jpg

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương khai giảng lớp bồi dưỡng cấp uy cơ sở năm 2019

 


    Cùng với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên theo chương trình, kế hoạch theo tiêu chuẩn chức danh, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo, điều hành, xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, củng cố, phát triển số lượng đội ngũ giảng viên đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng giảng dạy vì thế cũng từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm.
Cũng theo ông Nguyễn Chí Thao cho biết, đội ngũ giảng viên của trung tâm đều đạt chuẩn theo quy định, luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy với phương châm “Gắn lý luận với thực tiễn”, “lấy người học làm trung tâm”, luôn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên. Cùng với đó, công tác theo dõi, nắm bắt chất lượng dạy và học cũng như quản lý học viên ngày càng đi vào nề nếp. Kết quả học tập của học viên đều được thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương nơi có học viên đi học, đồng thời báo cáo về Huyện ủy, và đây cũng là một trong những tiêu chí để Huyện ủy đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên trong năm.
Anh Vũ Trọng Nam, học viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương, cho biết: “Trong giảng dạy các giảng viên tại trung tâm đều gắn lý luận với thực tiễn công tác nên học viên rất dễ tiếp thu và vận dụng sau này khi về công tác tại đơn vị. Ngoài ra đội ngũ giảng viên hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ học viên trong học tập nên kết quả học tập của học viên theo học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương đều đạt rất cao”. Còn anh Nguyễn Thế Hùng, chia sẽ: “Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, lớp học cũng như nơi nghĩ ngơi cho học viên nên học viên học tập tại trung tâm luôn thấy rất thoải mái và học tập cũng tốt hơn”.
Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng đội ngũ đoàn, hội viên nâng lên đáng kể về kiến thức, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ các cấp của huyện ngày càng trưởng thành, phát triển về mặt. Chất lượng từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra./.

Văn Phụng