Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm

(15:37 | 27/09/2019)

    Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đồng chí Trần Văn Nuốt - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

    Khu phố Lung Kha Na có hơn 70% người dân là đồng bào Khmer. Từ sự đóng góp của đồng chí Nuốt, những năm gần đây, đồng bào Khmer ở khu phố duy trì và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trước đây, đời sống của đồng bào Khmer khó khăn, canh tác lúa theo kiểu truyền thống, sản lượng không cao. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể khu phố, đời sống đồng bào Khmer hiện đã khởi sắc, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bản thân đồng chí Nuốt và gia đình luôn thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer trong khu phố cùng xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu.

    Đồng chí Trần Văn Nuốt còn đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền về pháp luật, vận động người dân phòng, chống tệ nạn xã hội và phát giác, đấu tranh mọi hành vi vi phạm pháp luật. Từ những việc làm thiết thực, đồng chí Nuốt đã để lại ấn tượng trong lòng người dân và là chỗ dựa tin cậy để họ gửi niềm tin, đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất ổn định cuộc sống. Đồng chí Nuốt, chia sẻ: “Được người dân tín nhiệm, tôi luôn tâm niệm bản thân phải gương mẫu, trong mọi việc nói phải đi đôi với làm; nhất là, phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người dân, vận động họ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp đoàn thể giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng tinh thần đoàn kết trong đồng bào dân tộc”.

 

gương điển hình Trần Văn Nuốt.JPG


Đồng chí Trần Văn Nuốt lập danh sách những hộ đồng bào Khmer được vay vốn ưu đãi

 

 

    Đồng chí Nuốt phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xét cho 14 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, với tổng số tiền 280 triệu đồng, đảm bảo trả lãi đúng kỳ hạn; vận động quỹ vì người nghèo được 5 triệu đồng, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xét cất 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng kinh phí 30 triệu đồng. Đồng chí còn vận động nhà hảo tâm thăm, tặng quà 35 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 300 triệu đồng; vận động nhân dân sửa chữa 3 km đường giao thông trong khu phố, số tiền nhân dân đóng góp 11 triệu đồng, phần còn lại từ ngân sách Nhà nước.

    Đồng chí Nuốt có nhiều giải pháp lãnh đạo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; các tệ nạn xã hội, như: Đá gà ăn tiền, số đề, gây rối trật tự đến nay giảm hẳn; tình làng nghĩa xóm được gắn kết. Đồng chí còn tuyên truyền, vận động để bà con nâng cao cảnh giác, không nghe theo luận điệu sai trái, xuyên tạc của phần tử xấu. Từ sự lãnh đạo, những đóng góp của đồng chí Nuốt, khu phố Lung Kha Na được Ủy ban nhân dân thị trấn Kiên Lương khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh năm 2018./.

Thủy Tiên - Huỳnh An