Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Đồng chí Đặng Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương gắn thi đua với khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến

(11:30 | 29/04/2019)

    Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành giáo dục do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Kiên Lương tổ chức vừa qua, đồng chí Đặng Minh Thành - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương yêu cầu cần gắn công tác thi đua với khen thưởng kịp thời các cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương nhân rộng.
    Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Đặng Minh Thành còn đề nghị, ngành GD&ĐT huyện cần tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị số 34, ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí cho biết, trong những năm qua huyện Kiên Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước của huyện, với nhiệm vụ trọng tâm là: Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… trong đó có phong trào thi đua của ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa, GD&ĐT để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

 

1. gan thi dua voi khen thuong kip thoi.JPG


Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT huyện Kiên Lương, năm học 2018-2019

 


    Đồng chí nhấn mạnh, cùng với phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua của huyện, ngành GD&ĐT huyện Kiên Lương cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phong trào thi đua thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, năm học 2017-2018 có nhiều tập thể xuất sắc và cá nhân tiêu biểu đạt các danh hiệu cao quý cấp nhà nước và cấp tỉnh, huyện. Có nhiều mô hình mới trong khối mầm non được đẩy mạnh và nhân rộng, nhiều tập thể cá nhân khác đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề và đột xuất của tỉnh và huyện.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua của ngành giáo dục trong những năm qua còn có những hạn chế cần khắc phục, đó là việc tổ chức thực hiện thi đua theo chuyên đề một vài đơn vị chưa quan tâm đúng mức, một số đơn vị chưa có những mô hình mới, chưa đẩy mạnh phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, đâu đó vẫn còn cán bộ giáo viên chưa thật sự tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

 

2. gna thi dua voi khen thuong kip thoi.JPG

 

Đồng chí Đặng Minh Thành - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương,
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến
của ngành giáo dục huyện Kiên Lương

 


    Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Đặng Minh Thành đề nghị trong thời gian tới, ngành GD&ĐT huyện Kiên Lương cần quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục quán triệt sâu sát lời kêu gọi thi đua Ái Quốc của Bác, tập trung nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị, trường học và các đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua nước, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ công chức, viên chức, chú trọng công tác xây dựng mô hình mới, sáng tạo mới, giải pháp mới trong công tác tổ chức giảng dạy và học tập, phải thật sự thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra động lực mới, vượt qua khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua nước với phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, phù hợp với nhiệm vụ của ngành, gắn với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải gắn kết chặt chẽ thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, tổ chức bình xét khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thành tích thực, làm đúng quy trình, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, khắc phục được những nội dung, hoạt động mang tính hình thức và bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng; thực hiện phong trào thi đua phải tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, tăng cường công tác phát hiện bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, nhất là những tấm gương dạy tốt - học tốt trong quản lý giáo dục để nhân rộng.

Văn Phụng