Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương: Khai thác và phát huy tiềm năng kinh tế biển

(15:51 | 19/03/2019)

    Huyện Kiên Lương đã triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua; kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhất là phát triển kinh tế biển, du lịch, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.
    Đồng chí Lâm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương, cho biết: “Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, đảo. Theo đó, huyện tập trung phát triển các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản, chế biến và du lịch; đầu tư nâng cấp và xây dựng hệ thống giao thông, dịch vụ hậu cần ven biển nhằm giúp ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác hải sản, nâng cao đời sống”.

 

Xa hon nghe 2019.jpg

Người dân xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương nuôi cá lồng bè trên biển

 


    Kinh tế biển và vùng ven biển huyện Kiên Lương luôn được quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho sự phát triển của huyện. Huyện đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư bến cặp tàu, đường giao thông, điện, nước, thông tin, hạ tầng xã hội... cho hai xã đảo; tập trung phát triển du lịch, xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính bền vững gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử; kêu gọi đầu tư khu du lịch sinh thái Mũi Dừa; khảo sát lập dự án phát triển du lịch biển, đảo. Huyện còn tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng bến thủy nội địa, xây dựng dự án cảng Hòn Chông, khu chế biến thủy sản, kêu gọi đầu tư cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá. Đồng thời, khuyến khích ngư dân đóng mới, nâng công suất phương tiện đánh bắt, chuyển đổi công cụ khai thác phù hợp, hiệu quả cao hơn, gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên biển, khai thác đi đôi bảo vệ nguồn lợi ven biển. Huyện chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng nuôi thủy sản ven biển và quanh đảo; phát triển nhiều mô hình nuôi thủy sản có hiệu quả, như: Nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nuôi cá lồng bè ven các xã đảo, nghêu thương phẩm, phát triển nuôi tôm công nghiệp... Đồng chí Ngô Văn Trường, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương, thông tin: “Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng thì con tôm là vật nuôi chủ lực của ngành nông nghiệp. Do đó, các cấp, các ngành trong huyện quan tâm triển khai các mô hình nuôi tôm năng suất cao, sạch bệnh, đầu tư điện, đường, thủy lợi để phục vụ nuôi tôm. Hiện người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đầu tư nuôi tôm công nghệ cao”.
    Để kinh tế biển, du lịch phát triển, thời gian tới, huyện Kiên Lương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tập trung đầu tư du lịch biển, đảo tại các đảo đã có chủ trương đầu tư và các đảo chưa có nhà đầu tư; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng; sớm triển khai các dự án du lịch biển, đảo, dịch vụ nghề cá, dịch vụ vận tải biển, nuôi trồng thủy sản ven biển, đảo. Đồng thời, sớm hoàn thành quy hoạch phân vùng khai thác gần bờ, vùng nuôi ven biển để phát triển một số ngành kinh tế biển có lợi thế, như: Khai thác thủy sản, nuôi cá lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ gắn với việc tăng cường giữ gìn an ninh trên biển. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển phương tiện khai thác xa bờ; có giải pháp bảo vệ bãi giống tự nhiên gắn với tuyên truyền ngư dân không vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài. Vận động doanh nghiệp đầu tư, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp các khu vực đã được quy hoạch; nghiên cứu phát triển các loại giống nuôi, các hình thức nuôi thủy sản phù hợp vùng biển địa phương và chú trọng phát triển chế biến thủy sản./.

Thủy Tiên - Huỳnh An