Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Làm việc có kế hoạch hàng tháng, kinh nghiệm từ một chi bộ Viện Kiểm sát huyện Kiên Lương

(15:20 | 28/02/2019)

    Ở Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương, mỗi cán bộ, đảng viên ngay từ đầu năm đều đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho cả năm. Hàng tháng thì cấp ủy chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Trong cuộc họp chi bộ hàng tháng, mỗi đảng viên tự đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua. Đây là cách mà chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua năm 2018.

    Ngay từ đầu năm, từng đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được phân công, tự lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong cả năm, báo cáo cho cấp ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xem xét kế hoạch của từng cán bộ, đảng viên có được hay không để góp ý bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để thực hiện. Chi bộ có 10 đảng viên, ngay từ đầu tháng tại cuộc họp lệ chi bộ, cấp ủy ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện trong tháng. Căn cứ thông báo ấy, từng cán bộ, đảng viên bắt đầu nỗ lực thực hiện. Trong cuộc họp chi bộ tháng tới, chi bộ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong tháng trước đó. Đặc biệt là có so sánh với kế hoạch phân công nhiệm vụ và phân loại A, B, C, tương ứng với 3 mức hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Đỗ Anh Núi - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Kiên Lương cho biết, tất cả đều được phân công bằng văn bản, có chỉ đạo rõ ràng, cụ thể nên ai cũng quyết tâm thực hiện, tránh tình trạng phải phê bình, nhắc nhở. Lấy mức độ A, B, C như thế làm căn cứ để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm và xét thi đua. “Ai cũng phấn đấu hàng tháng được đánh giá là A. Ngược lại nếu trong một năm có nhiều tháng được đánh giá là B, C thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể trong năm và chẳng ai muốn”, đồng chí Đỗ Anh Núi cho biết.

 

_LTH1051.JPG

Buổi sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương

 


    Đồng chí Thái Xuân Nguyên, đảng viên, kiểm sát viên VKSND huyện Kiên Lương cho biết, trong các cuộc họp hàng tháng, đảng viên tự đánh giá; sau đó tất cả đảng viên chi bộ góp ý mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên đó trong tháng. Nếu có nhiệm vụ không đạt thì phân tích, nêu rõ lý do khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, làm tốt hơn trong tháng tới. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Linh, đảng viên, kiểm sát viên VKSND huyện Kiên Lương kể lại, từ việc phân công như vậy và có kế hoạch ngay từ đầu năm nên từng cán bộ, đảng viên không thể lơ là mà phải bám sát nhiệm vụ. Mọi công việc đều phải chủ động làm, tránh để trễ hạn. Từ đó mà tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị được nhanh, không tồn đọng. “Đặc biệt với cách làm này đã kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém của từng cán bộ, đảng viên và ngăn ngừa xảy ra những sai phạm lớn”, đồng chí Đỗ Anh Núi nói. Và có lẽ từ cách làm này mà hơn 15 năm nay, ở đơn vị không có trường hợp cán bộ bị kỷ luật. Riêng năm 2018, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. 2 năm 2016, 2017 được tặng Bằng khen của VKSND tối cao vì có thành tích 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu khối thi đua.

Văn Phụng