Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương

(14:03 | 10/12/2018)

     Xác định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề (SHCĐ) tại chi bộ là một trong những nội dung rất quan trọng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, thời gian qua Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng SHCĐ, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.

    Xác định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề (SHCĐ) tại chi bộ là một trong những nội dung rất quan trọng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, thời gian qua Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng SHCĐ, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.

    Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương là chi bộ ghép giữa Trường Mầm non Bình Trị và Trường Tiểu học Bình Trị., chi bộ có 26 Đảng viên, Ban Chi ủy có 5 đồng chí. Trong sinh hoạt, chi bộ sinh hoạt nhiều chuyên đề về công tác quản lý giáo dục trên địa bàn: Nâng cao chất lượng giáo dục của các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; chống lưu ban, bỏ học; nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn; thực hiện các nội dung thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

 

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ.jpg

Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương hợp lệ tháng 10/2018.

 

    Nội dung được đưa vào buổi SHCĐ là nội dung mới, cần thiết, xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc tại trường. Trong mỗi buổi SHCĐ, chi ủy phân công đảng viên chuẩn bị báo cáo tham luận. Báo cáo đánh giá, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của chuyên đề. Sau đó với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, đảng viên trong chi bộ thảo luận, đánh giá, nhận xét và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đảng, cũng như công tác chuyên môn tại trường. “Kế hoạch chuyên đề đã được thông qua cấp ủy của chi bộ chuẩn bị trước và cử một đồng chí cấp ủy viên, thường là phó bí thư chi bộ thông qua kế hoạch SHCĐ. Nội dung SHSĐ được in ấn, phát hành cho đảng viên nghiên cứu. Sau đó bí thư chi bộ nhấn mạnh nội dung thực hiện chuyên đề, chỉ tiêu, vấn đề cần thực hiện để đảm bảo chất lượng SHSĐ”, đồng chí Lê Thành Tuấn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương cho biết: “Trong SHCĐ, Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị chú trọng phát huy năng lực, trí tuệ tập thể. Đối với những vấn đề có ý kiến khác nhau chi bộ trao đổi nhằm tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết, từ đó giúp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ”. Đồng chí Lưu Văn Thoại, đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, thông tin: “Chuyên đề tập trung vào những vấn đề thiết thực, phù hợp từng đảng viên, giáo viên, học sinh. Từ đó, chất lượng dạy và học của trường được nâng lên”. Còn đồng chí Huỳnh Thu Thảo, đảng viên, Chi bộ Trường Tiểu học Bình Trị, huyện Kiên Lương, chia sẽ: “Việc SHCĐ mang lại hiệu quả. Cuối năm, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng của trường trên 99%, toàn trường không có học sinh vi phạm nội quy, ý thức học tập của học sinh được nâng lên”.

    Thông qua SHCĐ làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trị và Trường Mầm non Bình Trị nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên. Từ đó, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của trường./.

 

Trường Giang - Huỳnh An