Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Viết về Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Tiểu đoàn Bộ Binh 207 giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

(10:01 | 03/12/2018)

    Bằng sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh (TĐBB) 207 lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 5 năm liền (2013-2017)

    Tiểu đoàn Bộ Binh 207 thuộc Trung đoàn Bộ Binh 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm công tác dân vận và sẵn sàng cơ động theo mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh 207 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị quán triệt sâu sắc các công văn, chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chức năng; đồng thời tập trung nghiên cứu, cụ thể hoá các mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu của cấp trên sát tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng, đặc điểm của đơn vị.

 

anh 1 tieu do.JPG

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh 207
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.
Trong ảnh: Chiến sĩ luyện tập Điều lệnh

 


    Thiếu tá Bùi Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên TĐBB 207, cho biết: “Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy TĐBB 207 ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao công tác huấn luyện. Nghị quyết lãnh đạo năm, hàng tháng của các chi bộ tập trung kiểm điểm khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác huấn luyện và đề ra phương hướng, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo”. Hàng năm, tại lễ ra quân huấn luyện, cấp ủy quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xây dựng quyết tâm, cam kết thi đua với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện. Cùng đó, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để đảng viên, CBCS xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

anh 2 tieu do.JPG

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh 207 lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Trong ảnh: Một trung đội thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 207 đang luyện tập báo động hành quân di chuyển

 


    Theo thiếu tá Nguyễn Quốc Cường, Tiểu đoàn trưởng TĐBB 207, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn, hàng năm, đơn vị có 100% cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn huấn luyện được theo phân cấp; kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu. Trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy; tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiểu đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh; giúp nhân dân phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, thực hiện quân với dân một ý chí. Cùng với đó, Tiểu đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội... Từ đó, cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đảng viên, CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Trúc Linh - Huỳnh An