Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Kiên Lương tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 của Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017

(14:30 | 05/10/2017)

    Trong 5 năm qua, Công an huyện và Hội LHPN các cấp đã phối hợp thường xuyên tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ và từng gia đình về ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ ANTT. Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT 01 các cấp đã chủ động đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ở địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các loại hình hoạt động ngày càng thiết thực, thu hút đông đảo và huy động các cấp, các ngành, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Công an huyện đã tổ chức ra mắt mới mô hình: “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”.

 

HINH 4_0878.JPG 

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Huyện ủy viên (bên trái thứ 2) Chủ tịch HLHPN huyện Kiên Lương trao tặng

Giấy khen chuyên đề của Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc

trong 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 của Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017.

 

    Song song đó, Công an huyện và Hội LHPN thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các đối tượng lầm lở tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương; giúp đở các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ dẫn đến tệ nạn xã hội. Hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm cho những người hoàn lương, đưa họ sớm hòa nhập, góp phần xây dựng cộng đồng. Thông qua mô hình “Giúp đở người hoàn lương” đã giáo dục, cảm hóa được hàng trăm lượt người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn phục vụ kinh doanh, sản xuất được 13 trường hợp với số tiền 240 triệu đồng. Song song đó các cấp hội phụ nữ thông qua các mô hình của mình đã tham gia cảm hóa, giáo dục 114 trường hợp đánh bạc, vận chuyển hàng cấm, gây rối ANTT... Đến nay đã có 105 trường hợp tiến bộ và cam kết không tái phạm. Nhìn chung, trong năm qua lực lượng Công an và Hội LHPN hai cấp trong huyện phát huy tốt vai trò tham mưu, nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình và các thành viên trong cộng đồng không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền về trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi công dân, mỗi gia đình trong tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, chuẩn mực về đạo đức lối sống cao đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

    Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương tặng Giấy khen chuyên đề cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 của Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017./.

 

Huỳnh An