Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Huyện Kiên Lương tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2017

(14:24 | 05/10/2017)

    Sáng ngày 04/10/2017, Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2017. Cùng dự, có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện và điều tra viên các ấp, khu phố cùng dự.

    Ngay sau tập huấn, điều tra viên các ấp, khu phố trên địa bàn huyện sẽ tổ chức thu thập, xác định danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều biến động của mỗi địa bàn trong huyện; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo theo thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản và hộ cận nghèo để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Gắn với đó, các điều tra viên phải rà soát, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm xã hội.

 

TAP HUAN RA SOAT CONG TAC HO NGHEODSC_0402.JPG 

Toàn cảnh hội nghị

 

    Theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2017 trên địa bàn huyện, phải được thực hiện đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân; nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

    Công tác rà soát bắt đầu từ ngày 05/10 và hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động – TB&XH tỉnh trong ngày 24/11/2017.

Ngọc Hà