Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của HĐND 02 cấp Quý III; triển khai chương trình công tác Quý IV/2017

(15:02 | 02/10/2017)

    Sáng ngày 02/10/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của HĐND 02 cấp Quý III; triển khai chương trình công tác Quý IV/2017. Đồng chí Nguyễn Thành Do, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, chủ trì phiên họp, cùng tham dự có: Đ/c Lâm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Kiên Lương); Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Phó các Ban chuyên trách HĐND huyện; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND các xã, thị trấn.

    Nhìn chung trong Quý III/2017, Hội đồng nhân dân 2 cấp trong huyện, hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương. Nội dung các kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo và có chất lượng, tính công khai, dân chủ được chú trọng. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được thực hiện khá tốt, các kiến nghị phù hợp của cử tri được các ngành chức năng quan tâm giải quyết tốt. Chức năng giám sát của HĐND được đề cao và tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đó là:

    - Tuy có quan tâm chỉ đạo nâng lên chất lượng kỳ họp, những vẫn còn hạn chế thể hiện qua ý kiến phát biểu và chất vấn của đại biểu chưa nhiều, còn yếu và có mặt chưa sâu.

 

IMG_20171002_104323.jpg

Đồng chí Lâm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

    - Chất lượng công tác giám sát, khảo sát, có mặt chưa cao, tác dụng sau giám sát hoặc khảo sát có mặt còn hạn chế (đối tượng được giám sát hoặc khảo sát báo cáo chậm; một số thành viên của đoàn chưa chấp hành nghiêm lịch trình của đoàn, còn vắng trong các buổi khảo sát hoặc giám sát; chưa mạnh dạn nêu hết các hạn chế của đơn vị được giám sát hoặc khảo sát).

    - Một số đại biểu chưa thể hiện trách nhiệm trong tiếp xúc cử tri hay trong các kỳ họp; thiếu quan tâm phản ánh hoặc đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri; việc giám sát các ngành trong giải quyết ý kiến cử tri và phân loại, tổng hợp ý kiến cử tri chưa tốt.

    - Việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp còn chậm; xây dựng Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa đúng theo tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

    Những hạn chế, yếu kém như trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo luật định còn nhiều khó khăn, hạn chế,...
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện năm 2017, bên cạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đã đặt ra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nguyễn Thành Do, đề nghị các vị đại biểu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

    Thứ nhất, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; gắn với rà soát việc thực hiện kế hoạch năm 2017, đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra.

    Thứ hai, tập trung nâng lên chất lượng kỳ họp, cụ thể: Hội nghị với UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 phải được tổ chức trước 50 ngày khai mạc kỳ họp, thời gian dài như vậy để công tác chuẩn bị kỳ họp được chu đáo hơn. Chấn chỉnh việc gửi tài liệu kỳ họp chậm; công tác soạn thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND phải đúng Luật ban hành văn bản năm 2015; các vị đại biểu phải dành thời gian nghiên cứu tài liệu để có nhiều ý kiến phát biểu và có chất lượng hơn.

    Thứ ba, nâng lên chất lượng công tác giám sát, khảo sát, yêu cầu đối tượng được giám sát hoặc khảo sát phải báo cáo đúng thời gian. Thành viên của đoàn phải chấp hành nghiêm lịch trình của đoàn; đồng thời mạng dạn phê bình các hạn chế của đơn vị được giám sát hoặc khảo sát để rút kinh nghiệm.

    Thứ tư, đề nghị các vị đại biểu thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên quan tâm phản ánh hoặc đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại hoặc giải quyết ý kiến cử tri.

    Thứ năm, phối hợp thực hiện tốt hơn việc phân loại, tổng hợp ý kiến cử tri  đảm bảo về thời gian, chất lượng, cụ thể là ý kiến cử tri phải được tổng hợp đầy đủ, và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngọc Hà