Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Kiên Lương: Tổ chức Tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ rừng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

(15:38 | 11/02/2018)

    Ngày 06/02/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ rừng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện (gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện), chủ trì hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có: Thành viên Ban chỉ đạo huyện; lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông; Trung tâm thương mại Ba Hòn; Trưởng Công an các xã, thị; Trưởng Ban quản lý chợ Tròn – Kiên Lương, Chợ Bình An và chợ Dương Hòa; đại diện 05 Đội phòng cháy, chữa cháy của các Nhà máy, Công ty trên địa bàn.
    Năm 2017, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ rừng đạt được nhiều kết quả, công tác tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy được duy trì và tăng cường, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng tiếp tục được nâng lên. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng chặt chẽ hơn. Thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng và lực lượng làm công tác bảo vệ rừng, qua đó đã nâng cao được kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy cho lực lượng này; công tác lập, thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở đã được chú trọng hơn … từ đó góp phần hạn chế số vụ cháy (năm 2017 chỉ xảy ra 02 vụ cháy), nổ, đặc biệt cháy rừng không xảy ra.
    Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ rừng vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng từng lúc chưa thường xuyên nên còn một số tổ chức, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình và người dân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhất là lực lượng dân phòng còn thiếu nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện nay.

IMG_1268.JPG


    Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện đã yêu cầu các ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
    1- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ rừng. Bố trí các khẩu hiệu, pa nô, áp phích… có nội dung tuyên truyền về PCCC và CNCH tại các nơi tập trung đông người, công trình công cộng, các tuyến đường chính của huyện.
    2- Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo huyện, gắn phân công thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách xã, thị; duy trì thực hiện quy chế làm việc của Ban chỉ đạo huyện; mỗi quý, 06 tháng họp sơ kết, cuối năm họp tổng kết; gắn kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tham gia PCCC và bảo vệ rừng.
    3- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy, nổ năm 2018, Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở năm 2018; tăng cường kiểm tra các cơ sở trọng điểm có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, các khu dân cư dễ cháy, nơi tập trung đông người, cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng, các điểm karaoke, thu mua phế liệu, để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.
    4- Điện lực Kiên Lương tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy điện, tuyên truyền các biện pháp an toàn PCCC điện, đề ra các biện pháp quản lý hệ thống điện hạ tầng đảm bảo an toàn PCCC, nhất là tại các khu cống Lung Lớn 1, cống Lung Lớn 2, khu bán vãi – Chợ Tròn, Trung tâm thương mại Ba Hòn, nơi tập trung đông người, khu dân cư… để góp phần đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
    5- Công an huyện; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý Rừng Hòn Đất – Kiên Hà; UBND các xã, thị có rừng tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tích cực tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phấn đấu số vụ và diện tích rừng bị phá phải giảm so với năm 2017.
    6- UBND các xã, thị thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp xã; tổng chức tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ rừng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (chú ý: phải hoàn thành trong tháng 02/2018 và phải mời thành viên BCĐ huyện phụ trách xã cùng dự). Quan tâm bố trí kinh phí trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng.
    7- Đề nghị các Đội phòng cháy, chữa cháy của các Nhà máy, Công ty bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị mình, tiếp tục hỗ trợ địa phương trong các hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, tham gia hội thao, đặc biệt là tích cực hỗ trợ địa phương khi có cháy xảy ra./.

Ngọc Tuấn