Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo v/v lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

(08:26 | 28/08/2019)

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   119TB-UBND.signed.pdf  Bao cao sau tham dinh huyen.pdf  Bao cao thuyet minh.pdf  BD DCQH Kien Luong 2020.pdf  BD HT Kien Luong 2017 - Hien Trang.pdf  Danh muc cong trinh Dieu chinh Quy hoạch 2020.pdf