Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Sử dụng đất huyện Kiên Lương năm 2019

(15:59 | 09/05/2019)

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   649_QD-UBND.pdf  BAO CAO KHSDD KIEN LUONG 2019.doc  BD KHSDD 2019 Kien Luong.dgn.pdf  BIEU KHSDD 2019-KL.xls