Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Qui hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương đến năm 2020

(10:03 | 21/08/2018)

QH SDD 2020.jpg

Bản đồ qui hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương đến năm 2020

 

 

Chi tiết qui hoạch trong các file đính kèm

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BAO CAO THUYET MINH kien luong.pdf  huyen kien luong (13bieu)- TT29.xls  QD 1363-UBND TINH.pdf  QUY HOACH-KIEN LUONG-2020.pdf