Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương năm 2017

(09:02 | 21/08/2018)

KH SDD 2017.jpg

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyên Kiên Lương năm 2017

 

Chi tiết Kế hoạch các file đính kèm

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2 Ke hoach 2017 Kien Luong.pdf  3 BIEU KIEN LUONG 2017.xls  4 Ban do ke hoach 2017 huyen Kien Luong.pdf  QD 3046_UBND_12-16_phe duyet ke hoach su dung dat nam 2017 huyen Kien Luong- KG (1).PDF