Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương năm 2016

(08:40 | 21/08/2018)

 KH SDD 2016.jpg

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương năm 2016

 

Kế hoạch chi tiết trong file đính kèm 

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Ban do ke hoach 2016 huyen Kien Luong.pdf  BIEU KIEN LUONG_2016.xls  Ke hoach 2016 Kien Luong 09032016.pdf  QD 3291-UBND TINH.pdf