Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018)

(08:58 | 09/02/2018)

Ngọc Hà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   20TB-UBND_VV_LICH_LAM_VIEC_CUA_TT_UBND_HUYEN(TU_12_20180209084153174170.pdf