Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch HĐND huyện (từ ngày 01/02/2018 đến ngày 15/02/2018)

(14:48 | 30/01/2018)

Ngọc Hà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02TB-HDND_VV_LICH_LAM_VIEC_CUA_TT_HDND_HUYEN_(TU_0_20180202093325370370.pdf