Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018)

(14:46 | 02/02/2018)

Ngọc Hà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14TB-UBND_VV_LICH_LAM_VIEC_CUA_TT_UBND_HUYEN(TU_05_20180202103647272270.pdf