Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)

(08:36 | 23/07/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   155_TB-UBND_VV_LICH_LAM_VIEC_CUA_TT_UBND_HUYEN_20170721032349857850.pdf