Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Thông báo: Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

(09:48 | 30/06/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   134_TB-UBND_LICH_CT_20170623023631751750.pdf