Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Thông báo: Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

(10:09 | 02/06/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   117_TB-UBND LICH CONG TAC.pdf