Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

(10:20 | 26/07/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   125TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN.signed.pdf