Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

(10:29 | 19/07/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   123TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN.signed.pdf