Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

(10:44 | 28/06/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   112TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN.signed.pdf