Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

(14:05 | 07/06/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   94TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN.signed.pdf