Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

(09:17 | 31/05/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   89TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN.signed.pdf