Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

(11:07 | 24/05/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   85TB-UBND LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN.signed.pdf