Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

(10:05 | 10/05/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   68TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN KL.signed.pdf