Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

(10:05 | 10/05/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   68TB-UBND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT UBND HUYỆN KL.signed.pdf