Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch HĐND huyện ( từ ngày 16/10/2018 đến ngày 31/10/2018)

(16:01 | 15/10/2018)

Ngọc Hà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   26TB-HĐND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT HĐND.pdf