Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc của các Phó chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 15/8/2018)

(15:02 | 01/08/2018)

Ngọc Hà

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   19TB-HĐND VV LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC PCT HĐND HUYỆN.pdf