Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Huyện Kiên Lương tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam khóa 4 - 2019

(10:15 | 06/08/2019)

Huyện Kiên Lương vừa tổ chức kỳ thi thăng cấp võ Vovinam khóa 4 - 2019. Trong kỳ thi thăng cấp lần này, có 195 võ sinh thuộc các câu lạc bộ Vovinam trên địa bàn huyện Kiên Lương tham gia thi thăng cấp từ tự vệ lên lam đai, từ lam đai lên lam đai Nhất và từ lam đai nhất lên lam đai Nhị và Ba.

 

2vovinam khoa 4.JPG

Các võ sinh thực hiện các phần thi

 

Ở phần thi tự vệ lên lam đai, các võ sinh sẽ thi bài khởi quyền chiến lược 1 đến 5 và đòn khóa, gỡ. Phần thi lam đai lên lam đai Nhất, Nhị và Ba, các võ sinh dự thi bài nhập môn quyền, phản đòn căn bản trình độ 1, chiến lược 6 đến 10, thi bài thập tự quyền, chiến lược 11-15, khoá gỡ trình độ 1b, phản đòn các lối đá, đòn chân từ 1-4 và đối kháng.

Kết quả kỳ thi thăng cấp có 189 võ sinh đạt và 6 võ sinh chưa đạt cần phải rèn luyện thêm. Kỳ thi cũng đã chọn 16 võ sinh có thành tích xuất sắc để tặng thưởng đai danh dự ./.

Văn Phụng