Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đề án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So

(10:35 | 15/03/2019)

    Chiều ngày 13/3/2019, tại ấp Ba Núi, xã Bình An, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So.
    Dự cuộc họp tham vấn có bà Nguyễn Diệp Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị; Văn hóa – Thông tin; Kinh tế; Ban quản lý di tích lịch sử và thắng cảnh, UBND các xã Bình An, Bình Trị và thị trấn Kiên Lương; ông Lê Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MQL; đại diện các hộ dân trong khu vực quy định.
    Theo ông Lê Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MQL, mục tiêu của việc quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So là một bước đi cần thiết nhằm tìm kiếm giải pháp thay đổi tình trạng hoang phế của di sản hiện hữu, thức tỉnh, khơi dậy và làm tăng giá trị các nguồn thiên nhiên văn hóa và lịch sử trong vùng; tạo những pháp lý triển khai các thành phần dự án, tiến hành phát triển kinh tế di sản, du lịch mang lại lợi tích thiết thực cho huyện Kiên Lương nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.

 

20190313_142833.jpg

Buổi họp tham vấn cộng đồng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So

 


    Quy mô lập quy hoạch khoảng 198,17 ha, khu vực quy hoạch nằm trên 3 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Kiên Lương, xã Bình Trị và xã Bình An, bao gồm 07 nhóm dự án. Thời gian thực hiện quy hoạch từ năm 2020 đến năm 2040, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tối thiểu 1.317 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 553 tỷ đồng và vốn xã hội hóa khoảng 764 tỷ đồng.
    Tại cuộc họp các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND các xã Bình An, Bình Trị và thị trấn Kiên Lương, nhất là các hộ dân trong khu vực quy hoạch thống nhất cao nội dung quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ quy hoạch.
    Phát biểu kết thúc cuộc họp, bà Nguyễn Diệp Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cảm ơn các ngành, nhất là các hộ dân đồng thuận ủng hộ việc quy hoạch tổng thể di tích; trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy định. Đề nghị UBND huyện Kiên Lương thành lập Ban quản lý để quản lý, khai thác, phát triển khu di tích; theo dõi việc triển khai thực hiện quy hoạch trong khu di tích, phối hợp với Sở, ban, ngành có liên quan đề xuất các biện pháp xử lý đối với những vấn đề nảy sinh trong thực tế tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định./.

Ngọc Tuấn