Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương: Ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2019

(09:22 | 25/02/2019)

    Để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, UBND huyện Kiên Lương đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Kiên Lương năm 2019.
    Theo đó, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Kiên Lương năm 2019 có quy mô tổ chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Vận động các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn huyện tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

 

2banhanhkehoach.jpg

Các em học sinh và người dân tham gia Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân 2018 tại thị trấn Kiên Lương

 


    Để Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân diễn ra đảm bảo an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa, huyện Kiên Lương yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền ý nghĩa của thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng kế hoạch thực hiện ở địa phương mình.
    Theo Kế hoạch, thị trấn Kiên Lương được chọn làm điểm tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vào ngày 15/3/2019, các xã còn lại đồng loạt tổ chức vào ngày 16/3 dưới hình thức chạy tập thể hoặc chạy đồng hành với cự ly 01 km./.

Văn Phụng